Loading
Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima
Ribarstvo, mrjestilišta i ribnjaci; usluge u ribarstvu
Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja
Vađenje metalnih ruda
Vađenje ostalih ruda i kamena
Proizvodnja hrane i pića
Proizvodnja duhanskih proizvoda
Proizvodnja tekstila
Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
Proizvodnja kože i proizvoda od kože
Prerada drva i proizvodi od drva, osim namještaja
Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
Izdavačka i tiskarska djelatnost
Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Proizvodnja metala
Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Proizvodnja uredskih strojeva i računala
Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.
Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Ostala prerađivačka industrija, d. n.
Reciklaža
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
Građevinarstvo
Trgovina motornim vozilima; održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
Trgovina na malo; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Hoteli i restorani
Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
Vodeni prijevoz
Zračni prijevoz
Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija
Pošta i telekomunikacije
Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova
Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga osiguranja
Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
Poslovanje nekretninama
Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Računalne i srodne djelatnosti
Istraživanje i razvoj
Ostale poslovne djelatnosti
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
Obrazovanje
Zdravstvena zaštita i socijalna skrb
Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
Djelatnosti članskih organizacija, d. n.
Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti
Ostale uslužne djelatnosti
Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem
Pravni subjekti bez djelatnosti
LOGIN
Zaboravili ste password?
Novi korisnik? Registrirajte se!
Autorska prava © Burza d.o.o. Sva prava pridržana